เงื่อนไขการจอง และวิธีการจองกับเรา

สามารถทำการจองได้ 2 วิธี

1. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 085- 446 6399 หลังจากจองแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาเที่ยวกระบี่ราคาประหยัดและรายละเอียดไปยังอีเมลของท่าน

2.ทางออนไลน์ได้โดยตรง โดยคลิกจองตามลิ้งค์ ในหน้าแพ็คเกจทัวร์กระบี่ หรือหน้าจองห้องพัก ซึ่งจะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกรายละเอียด หลังจากนั้น ทางเราจะส่งใบเสนอราคาเที่ยวกระบี่ราคาประหยัดพร้อมรายละเอียดตอบกลับ

การจองโปรแกรมทัวร์วันเดียวจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50 % ของราคาเต็ม สำหรับส่วนที่เหลือชำระให้ครบจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การสำรองห้องพัก โรงแรม-รีสอร์ท จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 50% ของราคาทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระให้ครบเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง ภายในระยะเวลาดังนี้

- Low or Green Season (1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม ) โอนเงินก่อนการเดินทาง 7 วัน

- Hi Season (1 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม, 16 มกราคม-30 เมษายน) โอนเงินก่อนการเดินทาง 14 วัน

- Peak Season (15 ธันวาคม-15 มกราคม) โอนเงินก่อนการเดินทาง 21 วัน

- เทศกาล ปีใหม่, สงกรานต์ โอนเงินก่อนการเดินทาง 21 วัน

การจองแพ็คเก็จทัวร์กระบี่-โปรโมชั่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50 % ของราคาเต็ม สำหรับส่วนที่เหลือชำระให้ครบจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม-ที่พักนั้น ๆ

ติดต่อสำรองที่ว่างแพ็คเกจทัวร์กระบี่ และแพ็คเก็จทัวร์กระบี่ ได้ที่ : ทางโทรศัพท์ 085- 446 6399   ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนการเดินทาง ยกเว้นตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดของทัวร์นั้น ๆ หรือ 14 วัน สำหรับหมู่คณะ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดของทัวร์นั้นๆ

กรณีจองนอกเหนือจากวันที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อวางเงินมัดจำก่อนการจอง

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง/การบอกยกเลิก

-การยกเลิกโปรแกรมทัวร์ใด ๆ หลังจากทำการจองโดยการโอนเงิน ก่อนถึงวันเดินทาง 16 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม 25 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด หรือตามเงื่อนไขของทัวร์นั้น ๆการยกเลิกแพคเกจทัวร์ใด ๆ หลังจากทำการจองโดยการโอนเงิน ก่อนถึงวันเดินทาง 16 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม 25 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของที่พักที่ลูกค้าได้จองไว้ และเงื่อนไขของทัวร์นั้นๆ

- หากท่านยกเลิกทัวร์หรือแพ็คเกจ ภายใน 8-15 วัน ก่อนเดินทาง ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำที่โอนมาให้นะคะ

 -หากท่านยกเลิกทัวร์แพ็คเกจ ภายใน 2-7 วัน ก่อนเดินทาง เราจำเป็นต้องคิดค่าบริการ 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด

 -หากท่านยกเลิกทัวร์หรือแพ็คเกจเพียง 1 วัน ก่อนเดินทาง เราจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้ค่ะ (เนื่องจากเราได้สำรองจ่ายให้กับทางโรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมดแล้ว)

         รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร 

                     ธนาคารกสิกรไทย

         ชื่อบัญชี นางสาว ศุภดี ใยทอง

         เลขที่บัญชี 529-2-00731-2

         บัญชีประเภท ออมทรัพย์

         สาขา อ่าวนาง

  เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบสลิปการโอนมาที่เบอร์ : 075 662 313 หรือสแกนส่ง E-mailมาที่ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 เมื่อทางเราได้รับรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งใบยืนยันการจอง (Voucher) ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการเที่่ยวกระบี่ราคาประหยัดกับแพ็คเก็จทัวร์และ การชำระเงินมัดจำ ไปให้ทางอีเมล์ หรือแฟกซ์