Zip line Adventure


 

 

โปรแกรม A (Easy Course)เป็นระดับเกมที่ง่าย ระดับความสูง 5-10 เมตร เป็นเกมส์ที่วัดระดับการทรงตัว โดยการเดินบนสายสลิงเส้นเดียวอาทิเช่น มีการขี่ไม้กวาด (แฮรี่ พอตเตอร์)  โหนสลิง ใช้เวลาในการเล่นเกม ประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์
ผู้ใหญ่ ราคา 1,500 บาท
เด็ก (3-11ปี) ราคา 1,000 บาท

โปรแกรม B (Medium Course) เป็นระดับเกมที่มีความสูง 10-15 เมตร ตื่นเต้นกับการปั่นจักรยานบนต้นไม้ โหนสลิงที่มีความยาว 5 เมตร(ทาซาน)
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์
ผู้ใหญ่ ราคา 1,500 บาท
เด็ก (3-11ปี) ราคา 1,000 บาท

โปรแกรม A+B (Easy Course+ Medium Course) เป็นโปรแกรมครึ่งวันที่คุณสามารถเล่นเกมได้ทั้ง2โปรแกรม ได้สนุกและตื่นเต้นกับเกมบนต้นไม้ที่มีทั้งหมด 40 เกม
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์
ผู้ใหญ่ ราคา 2,300 บาท
เด็ก (3-11ปี) ราคา 1,800 บาท

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถรับ - ส่ง
น้ำดื่ม และผลไม้
อุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ (Safty Harness)
ไกด์นำเที่ยว
ประกันนักท่องเที่ยว

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อ Krabi1click.com ได้ที่ 0854466399

 1. โปรแกรมทัวร์(*)
  Invalid Input
 2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ(*)
  Invalid Input
 3. ที่อยู่
  Invalid Input
 4. เบอร์โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 5. E-mail(*)
  Invalid Input
 6. วันที่เดินทางมา(*)
  Invalid Input
 7. เวลาเดินทางมา(*)
  Invalid Input
 8. วันที่เดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 9. เวลาเดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 10. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  ผู้ใหญ่(12ปีขึ้นไป)
 11. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  เด็ก(4-11ปี)
 12. โรงแรมที่พัก
  Invalid Input
 13. ห้องพัก
  Invalid Input
 14. โปรดกรอกรหัส
  โปรดกรอกรหัส
  Invalid Input
 15.