ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

 

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ (เต็มวัน)

รายละเอียดโปรแกรม

08.00           รับลูกค้าในเขตหาดคลองม่วง และหาดทับแขก

08.30 น.       รถรับนักท่องเที่ยวที่พักในเขตอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา

09.00 น.       รถรับนักท่องเที่ยวที่พักในเขตเมืองกระบี่

                   รถรับคณะจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ อำเภอคล่องท่อม

09.45 น        นำท่านสู่น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ จากนั้น ชมสาธิตการกรีดยางพารา

12.00 น.       ทานอาหารเที่ยง

12.30 น.       นำท่านเดินสู่ เขตรักษาพันธ์สัตย์ป่า เขาปะ – บางคราม นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

14.30 น.       นมัสการพระอาจารย์จำเนียรและกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้ วัดถ้ำเสือ

16.00 น.       เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ ราคา 1,200 บาท เด็ก (3-11ปี) ราคา 900 บาท

โปรแกรมทัวร์นี้รวม

รถรับ - ส่ง

อาหารเที่ยง / น้ำดื่ม - ผลไม้

ไกด์นำเที่ยว

ค่าอุทยาน

ประกันนักท่องเที่ยว

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อ Krabi1click.com ได้ที่ 0854466399

 1. โปรแกรมทัวร์(*)
  Invalid Input
 2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ(*)
  Invalid Input
 3. ที่อยู่
  Invalid Input
 4. เบอร์โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 5. E-mail(*)
  Invalid Input
 6. วันที่เดินทางมา(*)
  Invalid Input
 7. เวลาเดินทางมา(*)
  Invalid Input
 8. วันที่เดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 9. เวลาเดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 10. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  ผู้ใหญ่(12ปีขึ้นไป)
 11. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  เด็ก(4-11ปี)
 12. โรงแรมที่พัก
  Invalid Input
 13. ห้องพัก
  Invalid Input
 14. โปรดกรอกรหัส
  โปรดกรอกรหัส
  Invalid Input
 15.