6.00-6.30  รับลูกค้าจาก กระบี่, อ่าวนาง

8.00          ถึงท่าเรือ ทับละมุ รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานอาหารว่าง

8.40          มัคคุเทศก์ แจ้งรายละเอียดโปรแกรม ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยสปีดโบ้ท

10.10        ถึงเกาะตาชัย ชมความงามตื่นตา ตื่นใจกับหาดทราย ที่ขาวละเอียด และพบกับโลกใต้ทะเลที่สดใสได้ที่จุดดำน้ำ

12.20        เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์หลากหลายเมนู รวมทั้ง เมนูมังสวิรัติ และบริการของหวานและผลไม้ตามฤดูกาล

13.30        เดินป่าตามเส้นทางทางศึกษาธรรมชาติ

15.00        เดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.30        ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ และยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก และส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา ผู้ใหญ่  4,000 บาท /ท่าน  เด็ก (3-11ขวบ) 2,800 บาท/ท่าน

 

 1. โปรแกรมทัวร์(*)
  Invalid Input
 2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ(*)
  Invalid Input
 3. ที่อยู่
  Invalid Input
 4. เบอร์โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 5. E-mail(*)
  Invalid Input
 6. วันที่เดินทางมา(*)
  Invalid Input
 7. เวลาเดินทางมา(*)
  Invalid Input
 8. วันที่เดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 9. เวลาเดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 10. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  ผู้ใหญ่(12ปีขึ้นไป)
 11. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  เด็ก(4-11ปี)
 12. โรงแรมที่พัก
  Invalid Input
 13. ห้องพัก
  Invalid Input
 14. โปรดกรอกรหัส
  โปรดกรอกรหัส
  Invalid Input
 15.