โรแมนติกไร่เลย์ 4วัน3คืน

โรแมนติกไร่เลย์ 4วัน3คืน

 

วันที่ 1: รับสนามบินหรือบ.ข.ส. กระบี่

          ส่งท่านขึ้นเรือที่อ่าวน้ำเมาเพื่อไปยังอ่าวไร่เลย์  

          พาท่านเข้าไปเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2โปรแกรม หมู่เกาะ พีพี สปีดโบ๊ท 

เวลา 08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เวลา 09.00 น.เรือมารับไปเที่ยวโปรแกรม ทัวร์หมู่เกาะพีพี โดยท่านไปรอที่จุดนัดพบ ที่ฝั่งไร่เลย์ตะวันออก หน้า Sand sea Resort

เวลา 16.00 น. ส่งท่านกลับที่พัก 

วันที่ 3:โปรแกรมเกาะห้องโดยสปีดโบ๊ท

เวลา 08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เวลา 09.00 น.เรือมารับไปเที่ยวโปรแกรม ทัวร์เกาะห้อง โดยท่านไปรอที่จุดนัดพบ ที่ฝั่งไร่เลย์ตะวันออก หน้า Sand sea Resort

เวลา 16.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4: เช็คเอาท์ และเดินทางกลับ

เวลา 08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 12.00น.เช็คเอาท์ และนั่งเรือข้ามมาบนฝั่ง เพื่อเดินทางกลับไปยังสนามบิน หรือ บขส. กระบี่

 

                                                                       

           

           

          

   Sunsise Tropical Resort                    Railay Princess resort and spa

  10,400 บาท/ท่าน(อย่างน้อย 2ท่าน)              11,200 บาท/ท่าน(อย่างน้อย2ท่าน)

 

ราคาดังกล่าวรวม

 - รถรับส่งสนามบิน/สถานีขนส่ง - โรงแรม

- โรงแรมที่พัก 4 วัน3 คืนที่ พร้อม อาหารเช้า

- โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี สปีดโบ๊ท 

- โปรแกรมทัวร์เกาะห้อง สปีดโบ๊ท

-  มัคคุเทศก์

- เรือรับ-ส่ง

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

* โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่

 

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อ Krabi1click.com ได้ที่ 0854466399

 1. โปรแกรมทัวร์(*)
  Invalid Input
 2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ(*)
  Invalid Input
 3. ที่อยู่
  Invalid Input
 4. เบอร์โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 5. E-mail(*)
  Invalid Input
 6. วันที่เดินทางมา(*)
  Invalid Input
 7. เวลาเดินทางมา(*)
  Invalid Input
 8. วันที่เดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 9. เวลาเดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 10. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  ผู้ใหญ่(12ปีขึ้นไป)
 11. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  เด็ก(4-11ปี)
 12. โรงแรมที่พัก
  Invalid Input
 13. ห้องพัก
  Invalid Input
 14. โปรดกรอกรหัส
  โปรดกรอกรหัส
  Invalid Input
 15.