ทัวร์ปีนผา ณ อ่าวไร่เลย์


ทัวร์ปีนผา ณ อ่าวไร่เลย์

รายละเอียดโปรแกรม
08.30 น. - 09.00 น.  รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่อ่าวน้ำเมา นำท่านลงเรือหัวโทงสู่อ่าวไร่เลย์

ในเมืองรับ 08.00 น. - 08.15 น.  ในอ่าวนางรับ 08.30 น. - 08.45 น.

ทับแขกรับ 07.50 น. - 08.00 น.  คลองม่วงรับ 08.00 น. - 08.15 น.

09.00 น.  เดินทางถึงอ่าว ไร่เลย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตกับการปีนหน้าผาจริงที่ไร่เลย์ สถานที่ปีนผาระดับโลก เป็นสถานที่นักปีนผาทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะมาที่นี่ ซึ่งการมาเยือนที่นี่ จะทำให้ท่านลืมโลกภายนอก ครูสวนปีนผาจะสอนท่านให้รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ จากนั้นนำ ท่านปีนผาแบบเต็มรูปแบบทั้งในแบบ Lead Climbing คือการปีนผาแบบผู้ปีนนำเชือกขึ้นสู่ ด้านบนด้วยตัวเอง สนุกและตื่นเต้นกับนักปีนผามือใหม่ที่เพิ่งมีประสบการณ์และนักปีนผามือ อาชีพแบบเก๋าเกมส์ ท่านจะได้รับความสนุก และเทคนิคในการปีนผาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง เชี่ยวชาญเป็นโปร

13.00 น.  นำท่านส่งที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน ....

สำหรับโปรแกรมเต็มวัน    
บ่าย  นำท่านปีนผาต่อในจุดต่าง ๆ ที่สวยงามทั่วอ่าวไร่เลย์
16.00 น.  นำท่านส่งโรงแรมที่พัก พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน .............

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถรับ - ส่ง ตามรายการ   ค่าเรือรับส่ง  ค่าอุปกรณ์การปีนผา
อาหารกลางวันปิกนิก (ทัวร์เต็มวัน)  น้ำดื่ม , น้ำแข็ง  ผลไม้
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน   ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ   ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม  
ราคาครึ่งวัน 1,000 บาท
ราคาเต็มวัน 1,800 บาท

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อ Krabi1click.com ได้ที่ 0854466399

 1. โปรแกรมทัวร์(*)
  Invalid Input
 2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ(*)
  Invalid Input
 3. ที่อยู่
  Invalid Input
 4. เบอร์โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 5. E-mail(*)
  Invalid Input
 6. วันที่เดินทางมา(*)
  Invalid Input
 7. เวลาเดินทางมา(*)
  Invalid Input
 8. วันที่เดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 9. เวลาเดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 10. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  ผู้ใหญ่(12ปีขึ้นไป)
 11. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  เด็ก(4-11ปี)
 12. โรงแรมที่พัก
  Invalid Input
 13. ห้องพัก
  Invalid Input
 14. โปรดกรอกรหัส
  โปรดกรอกรหัส
  Invalid Input
 15.