ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร(พังงา)


ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร(พังงา)

รายละเอียดโปรแกรม
08:00  รถรับจากโรงแรม ที่พัก

10:30  เรียนรู้วิธีการล่องแก่งที่ถูกวิธี และปลอดภัย

11:00  เริ่มปฎิบัติการผจญภัยอันสนุกสนาน และตื่นเต้น กับการล่องแก่ง ระดับ ll-lll ระยะทาง 5 ก.ม.

12:00  พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:30  ไปยังน้ำตก, เล่นน้ำ และพักผ่อน

15:30   เดินทางต่อไปยังวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระนอน ภายในถ้ำ เยี่ยมชม และให้อาหารเหล่าฝูงลิงภายในวัด

17:30   เดินทางกลับ พร้อมประสบการณ์ที่ไม่อาจลืม

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถ รับ-ส่ง จากโรงแรม
อาหารเที่ยง, เครื่องดื่ม
อุปกรณ์ต่างๆ
ทัวร์ไกด์ ที่มีประสบการณ์
ประกันอุบัติเหตุ

ราคาผู้ใหญ่ 1,800 บาท
ราคาเด็ก 1,300 บาท

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อ Krabi1click.com ได้ที่ 0854466399

 1. โปรแกรมทัวร์(*)
  Invalid Input
 2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ(*)
  Invalid Input
 3. ที่อยู่
  Invalid Input
 4. เบอร์โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 5. E-mail(*)
  Invalid Input
 6. วันที่เดินทางมา(*)
  Invalid Input
 7. เวลาเดินทางมา(*)
  Invalid Input
 8. วันที่เดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 9. เวลาเดินทางกลับ(*)
  Invalid Input
 10. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  ผู้ใหญ่(12ปีขึ้นไป)
 11. จำนวนผู้เดินทาง
  Invalid Input
  เด็ก(4-11ปี)
 12. โรงแรมที่พัก
  Invalid Input
 13. ห้องพัก
  Invalid Input
 14. โปรดกรอกรหัส
  โปรดกรอกรหัส
  Invalid Input
 15.